Privacy Policy

Voordeeldashcam.nl houdt zich aan de privacyregels van iedere bezoeker op haar site. Tevens zorgt ze ervoor dat alle verstrekte persoonlijke informatie vetrouwelijk blijft. Voordeeldashcam.nl maakt gebruik van uw gegevens om uw orders zo spoedig en eenvoudig mogelijk af te handelen. Wij zullen uw gegevens nooit of te nimmer gebruiken zonder uw permissie. Voordeeldashcam.nl zal persoonlijke data niet aan andere partijen doorverkopen en zal uw gegevens alleen aan derden verstrekken die direct betrokken zijn bij het verwerken van uw order.

Voordeeldashcam gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:


Voordeeldashcam verkoopt uw gegevens niet
Voordeeldashcam.nl zal uw persoonlijke data nooit aan derden verkopen en zal deze alleen aan derden ter beschikking stellen welke zijn betrokken bij het ten uitvoer brengen van uw order. Zowel onze werknemers alswel de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke data te respecteren en te beschermen.

Cookies
Cookies zijn stukjes data die door een webbrowser worden opgeslagen op de PC. Voordeeldashcam.nl hanteert cookies om u te herkennen bij een terugkeer naar onze website. Cookies helpen Voordeeldashcam.nl om data te verzamelen ten aanzien van het gebruik van onze website en helpen deze te optimaliseren aan de hand van patronen van eerdere bezoeken. De gebruikte cookies op Voordeeldashcam.nl kunnen informatie verschaffen betrekkende persoonsidentificatie. Het is ten alle tijden mogelijk om de instellingen van uw webbrowser zodanig te veranderen dat geen cookies op uw PC zullen worden opgeslagen.

Als u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft over de Privacy Policy van Voordeeldashcam.nl is het mogelijk ons te contacteren. Onze vriendelijke klantenservice staat u ten alle tijden bij als u vragen heeft over uw persoonlijke data of deze wilt veranderen. Mogelijke veranderingen van onze Privacy Policy zijn te vinden via deze pagina.

Powered by Lightspeed - Theme by InStijl Media